Algemene voorwaarden

 1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd. Deze gegevens worden nooit zonder schriftelijke toestemming aan derden verstrekt.
 2. Voorafgaand aan de afspraak zal er een intake gesprek plaatsvinden waarin een aantal standaard gezondheid vragen worden gesteld. Alle verantwoordelijkheid over de juistheid van de informatie ligt bij de cliënt.
 3. Bij wijzigingen in de situatie is de cliënt zelf verantwoordelijk dit aan mij door te geven.
 4. U wordt vriendelijk verzocht om uw mobiele telefoon op stil of uit te zetten voor aanvang van de massage afspraak.
 5. U wordt verzocht enkele minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor de behandeling. Indien u later aanwezig bent gaat dit van de behandel tijd af. Houd er rekening mee dat er kleine afwijkingen van maximaal 5 minuten in de behandelingstijd kunnen voorkomen. Een behandeling kan dus iets korter of iets langer duren dan op de website wordt aangegeven.
 6. De massages bij Meadow Wellnesspraktijk zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ te diagnosticeren en/of te behandelen. Bij twijfel kan er worden afgezien van een massage en kunt u worden doorverwezen naar de huisarts of specialist.
 7. Bij koorts, griep of open wonden wordt er nooit gemasseerd. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en/of ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen van uw arts of specialist, voordat u een afspraak maakt.
 8. Bent u onder behandeling bij een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig om met uw arts te overleggen of u gemasseerd mag worden.
 9. Een massage bij Meadow Welnesspraktijk ondergaat u op eigen risico. U bent verplicht de masseur tijdens de massage in te lichten wanneer u merkt dat u nadelige gevolgen ondervindt en/of als u onwel wordt.
 10. Meadow Wellnesspraktijk is niet verantwoordelijk voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na het behandelen.
 11. Meadow Wellnesspraktijk kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt. 
 12. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden verzet of geannuleerd. Komt u niet opdagen voor uw afspraak of annuleert u te laat dan worden de volledige kosten in rekening gebracht.
 13. Betaling geschiedt contant of met de pin direct na de massage. 
 14. De masseur behoudt zich het recht voor klanten op gegronde reden te weigeren.
 15. Erotisch en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Meadow Wellnesspraktijk aanbiedt. Cliënten die hier wel op in spelen worden verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 16. Er wordt ten alle tijden gestreefd naar een veilige sfeer en goede hygiëne, dit wordt ook van de cliënt verwacht.
 17. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaard u dat u Meadow Wellnesspraktijk nooit aansprakelijk zult stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en /of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een massage die u ontvangt.
 18. Cadeaubonnen zijn twee jaar geldig na datum van afgifte. Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor contanten.